Rastislav Medveď

Kandidát na poslanca mesta Banská Bystrica

O mne:

Pracujem v spoločnosti GRiešenia, s.r.o. ako riaditeľ a špecialista na Google Workspace. Venujeme sa zavádzaniu nových moderných cloudových technológií do života firiem. Modernizujeme pracovné prostredie, aby firmy boli efektívnejšie a používali najnovšie technológie.

Na Fončorde bývam s rodinou viac ako 14 rokov, na Švermovej ulici posledných 12 rokov. Pri výbere bytu sme sa jednoznačne zhodli na tejto lokalite, pretože okrem dostupnosti do mesta je tu pekné prostredie, zeleň okolo domu a vybudovaná celá infraštruktúra služieb, ktorá je potrebná na príjemné žitie na sídlisku. Veľmi som si to tu obľúbil. Samozrejme vidím veľmi veľa príležitostí na zlepšenie prostredia na celej Fončorde, s ktorými sa za 10 rokov urobilo veľmi málo.

Momentálne som zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Švermovej 22-28, aby som mohol lepšie presadzovať záujmy nás, vlastníkov domu. Podarilo sa nám hlavne zlepšiť komunikáciu medzi vlastníkmi, a tým aj komunikáciu k správcovi, a tak sa záujmy vlastníkov lepšie a rýchlejšie realizujú.

Som človek, ktorý má rád systém a poriadok nielen vo veciach, ale aj v plánovaní a rozhodovaní. Mám rád okolo seba šikovných ľudí, ktorí prinášajú inovácie a nápady. Som otvorený komunikácii a naučil som sa, že dávať nápady na riešenie a ukazovať ako na to je oveľa účinnejšie ako kritizovať.